Featured post

பத்துக்கும் மேற்பட்ட திரையரங்குகளில் 25வது நாளை நோக்கி வெற்றிநடை

 *பத்துக்கும் மேற்பட்ட திரையரங்குகளில் 25வது நாளை நோக்கி வெற்றிநடை போடும் ‘சாமானியன்’* *மக்கள் நாயகன் ராமராஜனின் ஆலோசனைப்படி பெண்களுக்கு 50 ...

Tuesday 16 May 2023

The 6th Season of Sakthi Masala 'Homepreneur Awards 2023'

The 6th Season of Sakthi Masala 'Homepreneur Awards 2023' (Suyasakthi Viruthugal) launched by Minister T.Mano Thangaraj, Ms. Suhasini Maniratnam, Varalaxmi Sarathkumar,  C.K.Kumaravel & Hemachandran

The 6th Season of Sakthi Masala 'Homepreneur Awards 2023' (Suyasakthi Viruthugal) Powered by SSVM institutions launched in the city today Thiru. T. Mano Thangaraj, Hon'ble Minister for Milk & Dairy Development Tamil Nadu Government, has launched the 6th season of Naturals presents Sakthi Masala Homepreneur Awards 2023 (Suyasakthi Virudhugal/
SSVM Institutions, Associate Sponsor Meenakshi Mission Hospital & Research Centre a platform providing recognition for women engaged in home-based ventures/business in Tamil Nadu.It is an initiative by Brand Avatar, an integrated marketing communications and brand & event management solutions company the immense success of the event is evident from the fact that more than 15000 enthusiastic registrants over last 5 seasons.

The registration portal - www.homepreneurawards.com (or) www.suyasakthiawards.com of Homepreneur Awards 6th season, was opened for inviting registrations from home - based women entrepreneurs across Tamil nadu under 12 categories.

Ms. Suhasini Maniratnam, Actress & Director, Founder - Naam Foundation & Ms. Varalaxmi Sarathkumar, Actress & Founder - Save Shakthi Foundation, took part in the launch ceremony as the guests of honour. The event also attracted the participation of eminent personalities from industries, academia, government, and social service organizations.Homepreneur Awards has partnered with StartupT to provide an exciting opportunity for homepreneurs to win grants. Last year, two homepreneurs, Ms.Prema Subramanian and Ms. Gayathri Sundar, who were recognized by the Homepreneur Awards, won the TANSEED 4.0 for their businesses. This is a testament to the value and support that the Homepreneur Awards offer to home-based entrepreneurs who are pursuing their passion and creating successful businesses. The partnership with StartupTN has opened up new avenues for homepreneurs to receive financial assistance and further their entrepreneurial journey.

 Homepreneur Awards remain committed to supporting and celebrating home-based entrepreneurs who are making a significant impact on the industry and society.This initiative is also providing college going girls a platform to share their entrepreneurial ideas, and plans to start, execute and scale up their dream ventures through Homepreneur Awards Student edition in association with YI - Young Indians. This initiative will recognise the best ideas presented by the students. Any college-going girl or woman student is eligible to apply.

Talking about Naturals presents Sakthi Masala Homepreneur Awards powered by SSVM Institutions, Mr. Hemachandran, Founder & CEO, Brand Avatar, said,"Women have always been the contributing members of our society. In addition to discharging their household duties, they support their families economically by operating small or medium businesses from their home. They also take up work as freelancers. These homepreneurs make a world of difference to the local community by creating and supplying quality products and services. Given a right platform to grow, they could scale their venture and become business leaders. We have instituted the Homepreneurs award to bring to the limelight the silent yet significant contributions women make to the society and the economy.”

Homepreneur Awards is unique in the sense that it honors home-based business women, instead of corporate talents. The award was instituted in 2017 and so far five seasons have been held.

The 2023 award ceremony is all set to become a national event. Brand Avatar aims to make the event an international event by 2025.

The last date for sending nominations for the Homepreneur Award, and for the registration of student edition is on 16th June, 2023.

Annexure :
Naturals presents Sakthi Masala Homepreneur Awards powered by SSVM
Institutions (Suyasakthi Viruthugal) seeks to provide a platform to recognize and celebrate the women who have chosen to pursue their passion through entrepreneurship from home. Any woman earning through homepreneurship, is eligible to apply for the award under the following categories:
1. Agriculture
2. Healthcare
3. Home Retail & Professional
4. Arts & Culture
5. Sports & Fitness
6. Food & Beverages
7. Digital Homepreneur
8. Beauty & Wellness
9. Education & Literature
10. Media & Entertainment
11. Social Welfare & NGO
12. NRI
The esteemed jury members who scrutinize and shortlist deserving homepreneurs are very successful, powerful and independent women who dared to dream and walked the talk.
1. Aruna Subramaniam - Management Consultant & Trustee Bhoomika Trust
2. Akhila Rajeshwar - Executive Director, TIE Chennai
3. Brindha Sivakumar - Managing Director, Tanvi's Jewellery, playback singer & voice actor
4. Hema Rukmani - CEO, Thenandal Entertainment
5. Jayasree Vummidi - Managing Director, The Lotus Group Correspondent
GRT School
6. Krithika Radhakrishnan - CEO Arkay Production
7. Lakshmi Ravichander - Founder, Event Art
8. Latha Rajan - Founder, Ma Foi Strategic Consultants
9. Dr. Madhu Saran - Founder, River NGO
10. Dr. Manimekalai Mohan - Founder, SSVM Institutions, Coimbatore
11. Meena Chabbria - South Head, PVR Cinemas & Motivational Coach
12. Nina Reddy - Joint Managing Director, Savera Hotels
13. Prasanna Vasanadu - Founder & CEO VR Derma Pvt. Ltd.
14. Dr .Preetha Ganesh - Vice President, Vels Group of Institutions
15. Poornima Ramaswamy - National Award - winning Designer, Stylist &
Entrepreneur
16. Radha Sanjeev - Chief Operations Officer, Glosel Group
17. Raji Raju - Chairperson, FICCI FLO
18. Rathna Sivaraman - Entrepreneur & Media Personality
19. Ravoofa H.K - Media Mason ,Founder
20. Rink Mecheri - Social Entrepreneur Founder, Chennai Volunteers
21. Rukmini Thiagarajan - Director, Chennai One IT SEZ
22. Dr. Saranya T. Jaikumar - Educational Psychologist
23. Dr. Saundarya Rajesh - Founder - President, Avtar Career Creators & Flexi Careers India
24. Shiny Surender - Accredited Sports Dietitian, IOC & SDA
25. Shylaja Chetlur - Actor, Media Professional, Cinema Rendezvous, Shylaar Productions
26. Dr. Srinisha maran - chairperson, Bharath university & See Balaji Medical College
27. Swarnamugi Raghupathy - Founder & CEO, Swadhika Foods & Founding Director,
BGR NEO
28. Sushila Ravindranath - Senior Journalist
29. Veena Kumaravel - Co - Founder, Naturals Salon
30. Dr. Vimalarani Britto - Entrepreneur, St Britto's Group of Institutions Educationalist & Social Reformer
31. Farhana Suhail - Influencer and Founder- NEW TO CHENNAI


No comments:

Post a Comment